Slovak

Last updated 02 December 2013

Úvod:

Dnešná doba nám priniesla éru globalizácie. Svet sa pre človeka zmenšil, aj keď Zem predsa nemení svoju veľkosť. Nikdy pred tým nebolo také jednoduché, dostať sa z jedného kraja sveta na druhý. Samotné cestovanie bolo v dejinách vždy spojené s náročnou cestou, trvajúcou niekoľko mesiacov až rokov. Pokiaľ chceme cestovať dnes, stačí nám zabukovať letenky, zbaliť kufor a dopraviť sa na stanicu alebo letisko. Z tohto hľadiska pozorujeme výrazný pokrok v oblasti podnikania a biznisu. Veľké medzinárodné korporácie majú svoje sídla po celej zemeguli. Manažéri podnikajú a stretávajú sa s ľuďmi rôznych krajín a kontinentov. Pre obratné pohybovanie sa v tomto multikultúrnom biznise, nie sú nevyhnutné len vedomosti z oblasti manažmentu a podnikania, ale aj schopnosť vnímať kultúrny aspekt.

Skôr, ako si  s obchodnými partnermi sadneme k stolu, mali by sme si uvedomiť, že aj keď žijeme v globálnej dedine, neexistuje jedna univerzálna celosvetová kultúra. Svet biznisu využíva isté typické schémy správania sa, ktoré patria k jeho etikete. Na druhej strane nezabúdajme, že každý človek je ovplyvnený svojou kultúrou a tradíciou, ktoré určujú jeho pohľad svet. Vedomosti v oblasti inej kultúry pomáhajú vyhnúť sa chybám typu faux pas, takisto aj pochopiť spôsob správania obchodného partnera. Kurz Cross Cultural Business Skills pripraví študentov na pracú v medzinárodnom svete biznisu a ponúkne základné informácie v oblasti metodológie a modelov manažmentu.

Základné informácie:

Kurz môžete absolvovať taktiež v letnom ( od septembra do januára), ako aj v zimnom ( od februára do júna) semestri. Každý semester sa končí záverečnou skúškou. V prípade potreby je možnosť absolvovať skúšku v skoršom termíne.

Termín prihlášky na kurz :

Pre študentov z partnerskej univerzity, ktorí obdržali súhlas na účasť v programe Erasmus, je to týždeň pred začiatkom semestra ( takisto zimného ako aj letného).

Počet účastníkov: 50-75

Jazyk vyučovania- angličtina

Požiadavky:

Kurz je určený pre študentov  minimálne tretieho ročníka. Každý účastník kurzu dostane na záver 30ECTS (European Credit Transfer System) a  certifikát o absolvovaní kurzu CCBS.

Cieľ kurzu:

Absolvovaním kurzu študent získava všeobecné vedomosti z oblasti medzikultúrnej komunikácie s výrazným zdôraznením kultúrneho aspektu, čo mu v prípade budúcich obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi umožní rýchlu reakciu a úspech pri jednaní.

Písanie knihy:

Počas kurzu budú účastníci spolupracovať na profesionálnej knihe o manažmente, písanej v angličtine. Táto kniha bude mať pridelené ISBN a jej kópiu obdrží Kráľovská knižnica v Haagu. Bude zverejnená vo všetkých knižniciach a kníhkupectvách, takisto bude v predaji na univerzitách a prostredníctvom portálu Amazon.

O kurze:

Kurz sa bude zakladať na hosťovských prednáškach, kde sa pozvaní hostia ( z rôznych krajín) podelia so študentmi o svoje skúsenosti. Pre študentov budú sprístupnené  on-line materiály. Účastníci budú mat možnosť publikovať svoje články na internetovej stránke www.minorccbs.com

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok za účelom prihlásenia sa na kurz kontaktujte: www.minorccbs.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +31-(0)6-52824732

Harmonogram semestra:

Nižšie uvedená grafika ( je to plán metra v Amsterdame) zobrazuje plán prednášok počas kurzu CCBS. Jednotlivým seminárom a vedúcim prednášok zodpovedajú určité čiary              ( English Writing- modrá čiara, Country Profile- červená čiara). Jednotlivé zastávky zodpovedajú určitým tematickým kruhom ( Writing process, Dinig, France). Zvýraznené slová znamenajú skúšky a úlohy ( Web article, Central Exam).

Profily krajín:

Na štvrtkových prednáškach budeme rozoberať čo funguje, a čo nefunguje v konkrétnych obchodných kultúrach. ( Na obrázku červená čiara ).

Vedecké schopnosti:

Počas kurzu budú mať študenti možnosť zoznámiť sa s rôznymi technikami prieskumov, ktoré im následne uľahčia spracovanie určitých úloh.

Angličtina v písomnej podobe:

V piatky sa študenti budú sústrediť na zdokonalenie svojej angličtiny prostredníctvom písania krátkych textov, taktiež budú mať možnosť dohodnúť sa s vyučujúcim na osobnej konzultácii.

Medzinárodné podnikateľské schopnosti:

Utorkové večery kurz poskytuje komplexné, praktické pripomienky týkajúce sa tém podnikania a biznisu. ( Zelená Skills-čiara ).

Publikačná činnosť

Úlohou každého účastníka kurzu bude napísať odbornú publikáciu v tlačenej alebo on-line forme. Táto publikácia môže byť následne uvedená v CV ako publikácia z oblasti biznisu a podnikania, napísaná v angličtine.

SubwayMap kl