Algemene introductie (NL)

De globalisering van de wereldhandel leidt tot intensievere contacten over de grens. Taal, cultuur en communicatie blijken zo nauw met elkaar verweven te zijn, dat contact met andere landen, eigenlijk noopt tot aangepaste communicatie. Wie zich namelijk voorbereid op de rites van andere culturen, zal daar voordeel van hebben. When in Rome, do as the Romans do, is een veelgehoord adagium. Maar wat doen die Romans precies? Of bijvoorbeeld die mensen in China of India? Landen waar we steeds vaker op een directe of indirecte wijze mee te maken hebben. Waar vroeger voornamelijk mensen als missionarissen, handelsreizigers of diplomaten te maken kregen met interculturele vaardigheden, gaat vandaag de dag vrijwel iedere student een semester naar het buitenland. Om onszelf in staat te stellen op succesvolle wijze met mensen uit andere culturen te communiceren, is enige kennis nodig van zowel de expliciete als de meer verborgen verschillen in communicatie. Juist wanneer we ‘gewoon zeggen wat we vinden of voelen’ komen fundamentele verschillen naar voren. Dergelijke verschillen hebben zo’n sterke invloed op de perceptie van een verzonden boodschap, dat enig inzicht in cultuurverschillen en taalbarrières een vereiste is geworden. Want nu er zowel in binnen- als in buitenland zo veel mensen zijn aan wie onze communicatieconventies voorbij gaan, is de vraag gerechtvaardigd of men dergelijke groepen überhaupt wel wil negeren?

Deze website biedt diverse toegepaste aspecten van Interculturele Communicatie (het vakgebied dat de interactie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bestudeert). Zo staan we stil bij opvallende verschillen op het gebied van presenteren, telefoneren of onderhandelen. De kennis daarvan stelt u in staat de meest gemaakte dilemma’s te voorkomen, met welke cultuur u ook in aanraking komt. Er is voor gekozen, om naast focuslanden de aandacht te richten op professionele vaardigheden. De tips op deze site kunnen u helpen om te begrijpen (of voorspellen) hoe mensen communiceren in een bepaald land. Maar omdat we in werkelijkheid met mensen, en niet met lijstjes te maken hebben, zullen er zonder twijfel uitzonderingen op zijn. Dat neemt niet weg dat als je twee landgenoten in een volstrekt anders land plaatst, ze opeens ontdekken hoeveel ze eigenlijk met elkaar gemeen hebben. Want ieder land heeft een eigen specifieke (zaken)cultuur. Veel succes en plezier gewenst bij de toepassing ervan. Dat is altijd weer de moeite waard!

Sander Schroevers