Web lectures

Interculturele sensitiviteit Interculturele sensitiviteit

Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs internationaliseren in een hoog tempo. Ook op nationaal niveau is culturele diversiteit een feit geworden. Welke professional kan het zich nog permitteren om zonder enige vorm van interculturele vaardigheden te werken? In deze lezing van een uur gaat Sander Schroevers dieper in op de (zakelijke) verschillen die spelen tussen culturen. En aangezien de mens van fouten kan leren, mag er zeker zo nu en dan gelachen worden. Doelgroep: eerstejaars studenten.

Presenting internationally Presenting internationally

The way you present successfully may differ across cultures. This could concern things such as: the content and length of a presentation, the listening style of an audience and the best convincing or argumentation technique. Sander Schroevers explains in a 52 min. web lecture that just translating a PowerPoint presentation will not always be enough.

Seminar South-African business culture Seminar South-African business culture

This seminar explains the culture in South Africa. It makes you aware of the cultural differences and supplies you with do`s and dont`s in doing business with South African people.

Seven Dimensions Model & APP Seven Dimensions Model & APP

This lecture is about the introduction of the lecturer Riana van den Bergh. After the introduction she explaines what to do for the APP assignment for Trompenaars, Hampden-Turner. After that she explains what culture means and the meaning of the 7-D model.