Czech

Last updated 02 December 2013

Úvod

Dnešní doba nám přinesla éru globalizace. Svět se pro člověka zmenšil, i když Země přece nemění svou velikost. Nikdy před tím nebylo tak jednoduché dostat se z jednoho kraje světa na druhý. Samotné cestování bylo v dějinách vždy spojeno s náročnou cestou trvající několik měsíců až let. Pokud chceme cestovat dnes, stačí nám zabukovat si letenky, sbalit kufr a dopravit se na stanici nebo letiště. Z tohoto hlediska pozorujeme výrazný pokrok v oblasti podnikání a byznysu. Velké mezinárodní korporace mají svá sídla po celé zeměkouli, manažeři podnikají a setkávají se s lidmi z různých zemí a kontinentů. Pro zručné pohybování se v tomto multikulturním byznysu nejsou nutné jen znalosti z oblasti managementu a podnikání, ale i schopnost vnímat kulturní aspekt.

Ještě před tím, než si s obchodními partnery sedneme ke stolu, měli bychom si uvědomit, že i když žijeme v globální vesnici, neexistuje jedna univerzální celosvětová kultura.

Svět byznysu využívá určitá typická schémata chování, která patří k byznysové etiketě. Na druhé straně nezapomínejme, že každý člověk je ovlivněn svou kulturou a tradicí, které určují jeho názory na svět. Znalosti v oblasti jiné kultury pomáhají vyhnout se chybám typu faux pas, také pochopit způsob chování obchodního partnera. Kurz Cross Cultural Business Skills připraví studenty na práci v mezinárodním světě byznysu a nabídne základní informace v oblasti metodologie a modelů managementu.

Základní informace

Kurz můžete absolvovat jak v letním (od září do ledna), tak v zimním (od února do června) semestru. Každý semestr končí závěrečnou zkouškou. V případě potřeby je možné absolvovat zkoušku v dřívějším termínu.

Termín přihlášky na kurz:týden před začátkem semestru (zimního i letního), pro studenty z partnerské univerzity, kteří obdrželi souhlas k účasti v programu Erasmus.

Počet účastníků: 50-75
Jazyk vyučování – angličtina

Požadavky: Kurzje určen pro studenty minimálně třetího ročníku. Každý účastník kurzu dostane na závěr 30ECTS ( European Credit Transfer System ) a certifikát o absolvování kurzu CCBS .

Cíl kurzu: Absolvováním kurzu student získává všeobecné znalosti z oblasti mezikulturní komunikace, s výrazným zdůrazněním kulturního aspektu, což v případě budoucích obchodních vztahů se zahraničními partnery umožní rychlou reakci a úspěšné jednání.

Psaní knihy: Během kurzu účastníci budou spolupracovat na profesionální knize o managementu, psané v angličtině. Tato kniha bude mít přidělené ISBN a kopii obdrží Královská knihovna v Haagu. Bude zveřejněna ve všech knihovnách a knihkupectvích, rovněž bude v prodeji na univerzitách, jakož i prostřednictvím Amazon .

O kurzu: Kurz se bude zakládat na hostovských přednáškách. Pozvaní hosté (z různých zemí) se podělí se studenty se svými zkušenostmi. Pro studenty budou zpřístupněny on - line materiály. Účastníci budou mít možnost publikovat své články na internetové stránce:www.minorccbs.com

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů za účelem přihlášení se na kurz kontaktujte:
www.minorccbs.com
Email: s.schroevers @ hva.nl
Tel: +31- ( 0 ) 6-52824732

Harmonogram Semestrů

Níže uvedená grafika (je to plán metra v Amsterdamu) zobrazuje plán přednášek během kurzu CCBS . Jednotlivým seminářům a vedoucím přednášek odpovídají určité čáry ( English Writing - modrá čára, Country Profile -červená čára). Jednotlivé zastávky odpovídají určitým tematickým okruhům ( Writing process , Dinig , France). Zvýrazněná slova znamenají zkoušky a úkoly (Web article , Central Exam ).

Profily zemí: Na čtvrtečních přednáškách budeme rozebírat, co funguje a co nefunguje v konkrétních obchodních kulturách (na obrázku červená čára).

Vědecké schopnosti: Během kurzu budou mít studenti možnost seznámit se s různými technikami průzkumů, které jim následně usnadní zpracování určitých úkolů.

Angličtina v písemné podobě: V pátkyse studenti budou soustředit na zdokonalení své angličtiny prostřednictvím psaní krátkých textů, také budou mít možnost dohodnout s vyučujícím na osobní konzultaci.

Mezinárodní podnikatelské schopnosti: Úterní večery: kurz poskytuje komplexně, praktické připomínky týkající se témat podnikání a byznysu. Zelená Skills - čára .

Publikační činnost: Úkolem každého účastníka kurzu bude napsat odbornou publikaci v tištěné nebo on - line formě. Tato publikace může byt následně uvedená v CV jako publikace z oblasti byznysu a podnikání psaná v angličtině.

SubwayMap kl