Republiek van Suid-Afrika

Last updated 21 January 2014

Interkulturele sake-vaardighede

Die vliegtuie is vol van professionele sakelui wat internasionaal vlieg om besigheid te doen, internasionale konferensies by te woon en te studeer in die buiteland. Omdat die wêreld ekonomie so met mekaar verbind word, is kultuur baie belangriker. Gevolglik moet studente in staat wees om effektief te kommunikeer in interkulturele instellings of vertroue bou met kultureel uiteenlopend vennote. Hierdie kursus help om die struikelblokke van professionele internasionale kommunikasie te oorkom deur die grondslag en die aanbied van die bestuursmodule en  metodiek te gee.

BELANGRIKE INLIGTING

Word jaarliks aangebied vanaf September tot Januarie (eksamen) en weer vanaf Februarie tot Junie (eksamen). Vroeëre eksamens is moontlik op aanvraag.
Sperdatum vir registrasie: Eerste week van elke semester, vir genomineerde studente van Universiteite wat uitruilooreenkomste met mekaar het.
Aantal deelnemers: 50-75 Natuurlik taal: Engels Voorvereistes:  Voorgraadse studente (na twee jaar van studie).
30 ECTS geakkrediteerde punte en 'n sertifikaat van bywoning word uitgereik aan die einde van die kursus. Die instituut wat die CCBS keusemodule aanbied is die grootste BA universiteit in Nederland.

LEERUITKOMSTE

Na voltooiing van hierdie module, sal deelnemers vertroud wees met die basiese beginsels van die interkulturele kommunikasie en verhoogde interkulturele sensitiwiteit wat hulle in staat stel om op te tree en doeltreffend te reageer in die ontwikkeling van professionele verhoudings in die buiteland of wanneer hulle in kontak is met buitelanders tuis.

VAN ‘n BOEK

Tydens hierdie kursus moet al die deelnemers onder sy eie naam 'n professionele bestuursboek in Engels skryf, met 'n ISBN nommer  en 'n afskrif daarvan word in die Koninklike biblioteek in Den Haag gestoor. Dit sal beskikbaar wees in al die boekwinkels en biblioteke. Gedrukte kopieë is ook te koop in die plaaslike kampus boekwinkels en op Amazon.

100% REIS BEWYS

Die kursus program sluit dikwels besoekende dosente uit 'n verskeidenheid  lande in. Die kursus beklee van die hoogste uitslae in studente-evaluering tellings. Heelwat materiaal is beskikbaar 24/7 vir digitale inwoners via podcasts en volledige web-lesings. Die kursus intranet (log-in) bied deelnemers n magdom toepassing in multi kulturele gepubliseerde lesings en gaan voort om elke semester te groei.

NAVRAE

Vir meer inligting of registrasie: www.crossculturalbusinessskills.com
E-pos: s.schroevers @ hva.nl
Tel: +31 (0)6-52824732

SEMESTER STRUKTUUR

Tydens 'n CCBS semester gaan die dosente onderrig gee oor verskillende rigtings. Die Metrokaart word as voorbeeld gebruik en die meeste van die 'stasies' is individuele lesings. Die donker gedrukte items, verwys na eksamens en opdragte.

Fokus lande:  Donderdae word die totale lesing gewy aan wat werk of nie in ‘n spesifieke handelskultuur. Dit is die rooi lyn in die illustrasie hieronder.

Navorsing Vaardighede: Studente sal onderrig word in die toepassing van die nodige navorsings tegnieke en hulpmiddels om hulle te help take finaliseer.

Skryf van Engels: Op Vrydae sal studente uitstekende klasse ontvang om te help om engels beter te kan skryf. Spanne kan ook namiddae afsprake maak om onderrig te ontvang.

Internasionale besigheidsvaardighede:  Dinsdagaande se lesings bied  omvattende en praktiese wenke oor besigheidstemas. Dit is die groen blok hieronder.

Publikasies: Al die studente wat in hierdie kursus deelgeneem het kry ‘n professionele publikasie (gedruk of aanlyn) indien geselekteer. Dit sal hulle in staat stel om ‘n egte Engelse besigheids publikasie of dokument aan te heg by hulle CV aan die end van die CCBS semester.